Sürekli form, bilgisayar destekli yazıcılar tarafından kullanılan özel bir baskı kağıdı türüdür. Bu kağıtlar, genellikle birbirine kenetlenmiş bir dizi perforasyonlu sayfadır. Bilgisayar programları tarafından oluşturulan belgeler, sürekli form üzerine yazdırıldığında, bu perforasyonlu kenetlenmiş yapının içinden geçer ve yazıcıdan çıkar. Bu şekilde, bilgisayar yazdırma işlemini sürekli ve seri bir şekilde gerçekleştirebilir.

Sürekli Form Ürünleri

Sürekli formlar, genellikle iş dünyasında faturalar, irsaliyeler, sipariş formları, tahsilat makbuzları gibi belgelerin basımında kullanılır. Bu belgelerin pek çoğu, özel format gereksinimleri nedeniyle tek bir sayfada basılamaz ve bu nedenle sürekli form kullanılarak basılır.

Sürekli Formun Avantajları 

Sürekli formun avantajları arasında, büyük miktarlarda belge basımında hız ve verimlilik sağlaması, bilgisayar yazıcılarının sürekli çalışmasına olanak tanıması ve belgelerin kolayca saklanabilmesi bulunmaktadır. Ayrıca, belgelerin tüm kopyalarının aynı anda basılmasını sağlayarak tutarlılık sağlar ve hata riskini azaltır.

Günümüzde, sürekli formlar hala birçok işletme ve kuruluş tarafından yaygın bir şekilde kullanılmaktadır, ancak dijital dönüşüm ile birlikte bazı yerlerde dijital belge yönetimi sistemlerine geçiş gözlemlenmektedir. Bununla birlikte, özellikle yüksek hacimli ve özel format gerektiren belgelerin basımında sürekli formlar hala tercih edilmektedir.